Home

Magyarországi református lelkészek névsora

Magyarországi Református Egyház - Reformatus

Az újratelepedés, 1693. után a falu szinte teljes bizonyossággal református lett, a hazatelepülők, akik református hittel menekültek el, minden bizonnyal református hittel tértek is vissza. Erről tanúskodhat a lelkészek névsora. 1765 előtt kilenc lelkész szolgált a hazatelepülés után Ugrán Keresés a névtár nyilvános adataiban Írja be a személy vagy szervezeti egység (egyházközség, intézmény) nevének részletét és üssön Entert! Személy nevének részlete Szervezeti egység (egyházközség vagy intézmény) nevének részlete Istentisztelet gyülekezetben Térképes megjelenítés Egyházközségek Templomok Oktatási intézmények Diakóniai intézmények. A 18. század Európában az abszolutizmus korszaka volt.[1] A mai Hollandia területén a spanyol önkényuralom elleni harc már a század elején eldőlt: a nemzeti szabadságharc győzelmet aratott, s Egyesült Németalföldi Rendek néven létrejött az első polgári köztársaság. Ezek után már nem volt meglepő, hogy az angol polgári forradalom 1649-ben a király lefejezésével.

Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti Egyházmegyében 1665, 1668, 1669. Sárospatak, 2003. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. (Acta Patakina XIII.) 3 Csáji Pál: A magyarországi református eklézsiák és prédikátorok első hivatalos összeírása, 1725-1729. In: Egyháztörténet. 1958. (I. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl. Istentiszteleti rendek . Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban.

Magyarországi Református Egyház - Wikipédi

 1. A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió (MRE KIMM) jótékonysági nagykövetei karácsonyi adománygyűjtő kampányt indítottak, h... 2020. december 12., szombat Ének a betegágy mellett Fiatal felnőtt voltam már, amikor az első közeli hozzátartozóm elhunyt
 2. A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Reformátusok Világszövetsége tagegyházainak címtára Bezárás Néhány lapon szövegkiemelés látható
 3. HAGYOMÁNY, IDENTITÁS, TÖRTÉNELEM (HIT2018) ABSZTRAKFTÜZET (AZ ELŐADÓK NÉVSORA SZERINT) 2 BENKŐ LEVENTE: KIKET MINDEN OK NÉLKÜL, ÁRTATLANUL ELRABOLTAK CSALÁDJUKBÓL. AZ 1944. ŐSZI ELHURCOLÁSOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IRATANYAGÁBAN ÉS A KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1944 őszén az erdélyi hadműveletek során fogságba esett magyarországi és erdélyi.
 4. Online petícióban tiltakozik református lelkészek egy csoportja a vasárnapi Horthy-szoboravató, illetve istentisztelet miatt. A levélben azt írják: ifjabb Hegedűs 2013.11.06. 06:0
 5. Református templom, lelkészek névsora, 2017 Fehérgyarmat.jpg 1,200 × 1,600; 486 KB Szini János kézdi református esperes 1868.jpg 1,393 × 2,048; 1.28 MB Szász Gerő (Dunky fivérek fényképe).jpg 455 × 670; 84 K

Régikönyvek, A Magyarországi Református Egyház címtára 2000 - A kötet adatait a Zsinati Iroda közigazgatási, szeretetszolgálati, missziói, külügyi, iskolaügyi osztálya, a Református Lelkészi nyugdíjintézet, az.. lelkészek névsora. 1914-1917. - DREK RL A Magyarországi Református Egyház Egye- temes Konventjének jegyzőkönyve (továbbiakban: Konvent-jkv.), 1917-1918. 206

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája a Zsinati intézmények fenntartása mellett monitoring feladatokat lát el, szakmai segítséget nyújt a református szolgálatok működésében, támogatja a gyülekezeti diakóniát és a jól működő modellek bemutatását, segíti a diakónia fejlesztését, valamint. Itt található a Bánáti Református Egyházmegye néhány református faluval, városi magyar reformátussággal, ők a Szerbiai Református Keresztyén Egyház egyik egyházmegyéjét alkotják. A magyarországi egyházmegyék a Csongrádi és Békési Református Egyházmegye, ezek a Tiszántúli Református Egyházkerület részei

Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti Egyházmegyében 1665, 1668, 1669. Sárospatak, 2003. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. (Acta Patakina XIII.) 3 Csáji Pál: A magyarországi református eklézsiák és prédikátorok első hivatalos összeírása, 1725-1729. In: Egyháztörténet. 1958 A magyarországi református egyházi konvent elnökeként jelentős szerepe volt annak megszilárdításában. Érdemeinek korabeli méltánylását is mutatja, hogy amikor idős korára való tekintettel le akar mondani főgondnoki tisztéről, ezt az egyházkerület nem fogadja el. 1841. április 20-án hunyt el Budapesten A Szepsi Református Egyházközség lelkészeinek névsora 1563-tól: 1563 - 1580 Galata István 1580 - 1583 Iklódi Miklós 1583 - 1587 Paksi Cormaeus Mihály 1587 - Kőrösi Lukács 1599 - 1 Magyarországi Baptista Egyház. Kezdőoldal. Események; 1%. Minden 2020-as információk Videók. 1%. Karitatív szervezetek közös felhívása az adó 1% felajánlására. 1%. Támogassuk a baptisták társadalmi szolgálatát adónk 1+1 %-val! Videók. Tanszerosztás. Kiemelt. Baptista 1%. Hírek

Újra csak akkor vettem elő, amikor a Református Egyházban, a Magyarországi Református Egyház hivatalos lapjában (IV. évfolyam, 222. szám, 1952. november 15. 24-25. oldalon) megjelent a Lelkészi továbbképzés Dunántúlon című közlemény a lelkészi továbbképzés munkatervéről A Nagyvárad-Réti Református Egyházközségben szolgáló lelkészek névsora: 1. Dr. Szabó Lajos (1927-1952) 2. Buthi Sándor (1954-1961) 3. Kovács Sándor (1962-1963) 4. Bottyán Gyula (1964-1998) 5. Dr. Pálfi József (1999-) A Nagyvárad-Réti Református gyülekezetben évtizedek óta segédlelkész segíti a lelkipásztori munkát Ugrai János: Kis világnak világos kis tüköre Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808-ból - Nemzet, egyház, művelődés 2.(Debrecen, 2004) Bevezető tanulmány: Az életpályák egyház- és oktatástörténeti háttere. tanulsága éppen ez a felekezeten belüli zártság, amely megakadá­lyozta a diákok vagy a lelkészek. {II-309.} A református egyház (1867-1918) A magyarországi református egyház igazgatása - bár már az 1791. évi XXVI. tc. megadta a lehetőséget az 1791. évi budai református zsinatnak az egységes egyházszervezet megteremtésére, az egységes irányítás létrehozására - egyházkerületenként külön-külön (nem is mindig azonos rendszer alapján) hozott.

A fából készült alkotást az Ónodi Lórántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület, az Ónodi Református Egyházközség és Ónod Község Önkormányzata állíttatta. Honti Zoltán népi iparművész, fafaragó emlékműve a templom előtti parkban kapott helyet. A táblán a lelkészek névsora és szolgálati ideje is olvasható Bizottságok névsora és címlistája Református Egyház, Teologiai Szemle, Presbiter stb. m.) Éves lelkészi jelentések. n.) Gyülekezeti Értesítők ( helyi lap) o.) Hittanoktatási névsorok, hitoktatók stb. 07. Fontos Értékek - Klenódiumok (kelyhek, tálcák, kancsók és tányérok) 1995. évi II. törvény A. A település református egyháza már a 17. század elején fennállott. Papjai névsorát 1626-ig tudja visszavezetni. Az egyház legrégibb fölszerelési tárgya egy 1668-ban készült komáromi kehely, míg anyakönyve 1734-től ismert. A vonatkozó szakirodalmak alapján (Pest megye műemlékei Budapest 1958 A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1942. 1942. május 6-7. 795 Betűrendes tárgymutató. Keleti területeken szolgáló lelkészek egyházi javadalmának megállapítása. 171. sz. Kereskedelmi középiskola érettségi vizsgálati utasítása. 261. sz. Keresztelés igazolása iskolai beiratkozásnál. AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKÉSZEK ÉLETÚTJA -tól egyházkerületi főjegyző. 1938-ban két másik nagynevű amerikai magyar lelkésszel együtt meghívták egy magyarországi prédikáló körútra. 1939-ben dékánnak választotta a Szabad Amerikai Magyar Református Egyház Keleti Egyházkerülete,.

Epont - Reformatus.h

RefoRmátus egyház 6. szám 2011. új folyam I. (LXIII.) A MAgyArországI reforMátus egyház hIvAtALos KözLönye 2011. december 20. tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tan A korszak leghíresebb református nyilatkozata - amely talán az általa okozott botrány miatt is kapott ekkora hírverést - a debreceni 15 Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára I. Egyházkerület iratai 1. b. Ügyviteli iratok, 1919. 404. doboz. Belsősomogyi lelkészek igazolása. 1360/1919 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MISSZIÓJÁRÓL pdf. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL ÉS SZOLGÁLATÁRÓL pdf. FELNŐTTKERESZTSÉGRE-ÉS-KONFIRMÁCIÓRA-FELKÉSZÍTŐ-ALAPTUDNIVALÓK doc. Szent-Fogadás docx. Egyházközségi díjlevél pdf. Lelkészek-és-tanítók-névsora-Arács docx. Keresés A legszenvedélyesebb lelkészként emlegetik a református egyházban. Valóban nem szokványos jelenség: vidám, lendületes, beszédes és előfordul, hogy a focit is felviszi a szószékre. Elsős gimnazista volt, amikor kiderült, biztos, hogy nem vele kezdődik majd valamelyik focicsapat névsora, vagyis nem kapus,... 2014-09-25 06:0 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) december 1-jén megtartotta téli rendes ülését, amelyre a kialakult helyzetre tekintettel, a júniusi találkozóhoz hasonlóan, videókonferencia keretében került sor

Lelkészek névsora. Az Érkeserűi Református Egyházközségben szolgált hogy a keserűi lelkészek között is kerül a sajtóval kacérkodó, mint Zih Magdi is, a gyülekezet új lelkipásztora, aki már az interneten kacérkodik ezzel a hasznos bálvánnyal. Magyarországi Református Egyház. Betöltés... Parókia.hu. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hangsúlyozta, hogy a gyülekezetekben fontos a sokszínűség, és lehetnek különböző politikai meggyőződésű hívek, de az egyház konferenciájának programjában ennek nem sok nyoma van. Ez itt a meghívott fideszes/kormányzati politikusok névsora: Kövér Lászl

2002 tavaszán a kisalagi református közösség levált, így Fót-Központi Református Egyházközség lett a hivatalos nevünk. Lelkipásztorunk 2004 júniusában a hajdúböszörményi református gyülekezet lelkipásztora lett. Őt Sebestyén Győző lelkész váltotta fel, aki előtte Szatmárcsekén szolgált Kilenc lelkész tett lelkészi esküt és vehette át lelkészi oklevelét a Dunamelléki Református Egyházkerület november 7-i közgyűlésén. Nyolc lelkészt a Kálvin téri templomban szentelnek fel ma este. A közgyűlésen a gyülekezetépítésről, az ifjúsági misszióról és a jövő évi választásokról is szó esett Keresés: református Ajánlott témák... a keresésben. református egyház 794 egyházi iskola 467 gimnázium 199 . általános iskola 173 polgári iskola 61 közgyűlés 60 . további tanítóképző 57 hungarikum 40. PREI = Pápai Református Egyházközség Irattára, Pápa RMK = Régi magyar könyvtár. Lásd: SZABÓ- HELLEBRANT 1879-1898. RMNY = Régi magyarországi nyomtatványok. Lásd: BORSA et al. 1971. TtREL = Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, Debrecen VeML = Veszprém Megyei Levéltár, Veszpré

Érkeserűi Református Egyházközség: Lelkészek névsora

Ugrai János: Kis világnak világos kis tüköre. Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808-ból. Hernád Kiadó, Debrecen, 2004. Sándor Zsuzsa (szerző és szerk.): Ritmus és kompozíció. Módszertár. Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium, Sárospatak, 2005 Az Országház Felsőházi üléstermében, 2017. december 15-én rendezték meg a Halálra ítélve - Papi sorsok '56 után című konferenciát az Országgyűlés Hivatala és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) szervezésében. Kötetben jelentek meg az ott elhangzott előadások szövegei 2018-ban a NEB és az Országház Könyvkiadó közös kiadásában, Bellavics Istvánnak, az. A két világháború közötti magyarországi református MNL-BAZ - XXIII 2.d. 351/1962 Ref. egyházkerület nyári tanfolyam előadóinak névsora. Enyedy . december 27.) református lelkipásztor, esperes, püspök. Puskás Julianna - Kovács Ábrahám: Amerikai magyar református lelkészek életútja adattári rendszerben 1891. Az erdélyi református egyház történeti névtárának (lelkészek, professzorok, tanítók névsora a kezdetektõl 1858-ig) anyaggyûjtése immár két évtizede folyik, a munkába bekapcsolódó Kiss Istvánnak a hunyad-zarándi és a dési egyházmegyére vonatkozó anyaggyûjtését Dáné Veronka rendezte sajtó alá és jelentette meg.

Református egyházközsé

Gyülekezetünkben szolgáló lelkészek névsora; A Pátyi Református Gyülekezet presbiterei a XVIII. században; A Pátyi Református Gyülekezet presbiterei a XIX. században; A Pátyi Református Gyülekezet presbiterei a XX. században; A Pátyi Református Gyülekezet presbiterei a XXI. században; Templomfelújítás 2019. A református lelkészek közül ezért sokan vállaltak szerepet a vidéki nemzeti bizottságokban. Ilyen lelkipásztor volt például Ladányi Imre géresi lekész, Marosi József oroszlányi lelkész, Sípos István kisújszállási lelkész és Gulyás Lajos levéli lelkész is

Evangélikus név- és címtár Magyarországi Evangélikus Egyhá

A Tiszáninneni református lelkészek nevei 1896-ig A dunai svábok halottas könyve Anno, Veszteséglista 1916 09 21 új Arolsen Archives - náci üldözés áldozatainak archivuma új Az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság részvényeseinek névsora Az első kolonisták Száron és Bogláron- német nyelv református egyházkerületben. Dienes Dénes A magyarországi reformáció során a Helvét Hitvallást elfogadó református egyház sajátos módon kiépítette a maga hierarchiáját. A kisebb egyházvidékek élén az esperes, az ezeket magába foglaló kerületén pedig a püspök állt Dr. Juhász Tamás kolozsvári teológiai professzor cikke. A református teológiai tanárok munkaközössége, a Coetus Theologorum 1992-ben levélben hívta fel a magyarországi református egyház vezető testületeinek figyelmét arra, hogy a református egyházakkal jogviszonyban nem álló intézmény működése zavart kelt

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Zsinat lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli főgondnok pedig a Zsinat világi elnöke lesz A marosjárai református egyházközségnek a XVII. századra visszavezethető történeti adatai. Egyházmegyei levéltári iratokban, esperesi vizsgálati jegyzőkönyvekben 1722-ben a Marosjára-i Református Egyházközség az anyaeklézsiák közt van feltüntetve. E tény mutatja, hogy a Marosjára-i Református Egyházközség a XVII., illetve, a XVI. században létesült A lelkészeket ért megtorlások tudományos feltárása teljes körűen máig nem történt meg. Fontos adalékokkal szolgálnak Barcza József és Papp Vilmos munkái. Így Barcza József: Az 1956-os forradalom megtorlása a Magyarországi Református Egyházban. 1-2. r. Confessio, 1994. 1 401 éve halt meg augusztus 31-én és temettetett el Szepsiben Siderius János református esperes-lelkipásztor, egyházi író. Tanúlt a' Német országi Oskolákban 1583-dik esztendő tájban, vólt Tarczali Prédikátor, Abaújvár és Torna Vármegyékbeli Ekklésiák Esperestjek, nagy hírű és kedvességű és szép tudományú, nevezetes ember

A magyar gályarab prédikátorok Református Presbiteriánus

 1. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma tagjainak. Meghívó. Kedves Testvérek! A Magyarországi Református Egyház tudományos testülete a Doktorok Kollégiuma, 2015. július 5.-7. (vasárnap-kedd) között tartja plenáris ülését, közgyűlését és szekció üléseit a Pápai Református Teológiai Akadémián
 2. Dr. Kustár Péter /Budapest, 1938.09.03. - Kisléta, 1987.09.20.//14./ Dr. Kustár Péter /1938-1987/ a Debreceni Református Teológiai Akadémia oktatója, a kislétai református egyház lelkésze, az Ószövetség-, a bibliai héber nyelvészet és a grammatika-, a Szentírás-, a Biblia magyarázatának tudósa, a teológusok-, a lelkészek exegetikai / a Biblia magyarázatának.
 3. 2 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Budapest, Üllői út 24. Gáncs Péter elnök-püspök Prőhle Gergely országos felügyelő DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET Budapest, Puskin u. 12. Gáncs Péter püspök Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24
 4. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Parlament által 1997. december 2-án elfogadott új egyház-finanszírozási renddel kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi: 1./ A változtatások beharangozott célja az volt, hogy hosszútávra oldja meg az egyházak költségvetésből történő támogatását, és tegye azt.
 5. Valóban nem szokványos jelenség: vidám, lendületes, beszédes és előfordul, hogy a focit is felviszi a szószékre. Elsős gimnazista volt, amikor kiderült, biztos, hogy nem vele kezdődik majd valamelyik focicsapat névsora, vagyis nem kapus, hanem lelkipásztor lesz Végh Tamás
 6. Ónod - A reformáció jubileumi éve alkalmából emlékművet avattak nemrégiben az Ónodi Református Egyházközségben. Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Ónod.
 7. A/1.c. Püspöki levéltár: Elnöki iratok 1921-1988. 130 doboz, 56 kötet = 16,5 fm. A püspökök hivatali ideje alatt keletkezett saját kezelésű iratokat a püspöki hivatal egyházigazgatási irataitól elkülönülő iratcsoportba sorolták, melyet Elnöki iratok címen Ravasz László püspökségétől kezdve tartunk nyilván külön levéltári állagként

Magyarországi magánkönyvtárak 1533-1657. Sajtó alá rend. Varga András. Bp.-Szeged, 1986. /Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13./ ArchÉrt Archeológiai Értesítő Asztalos Asztalos Miklós: A wittembergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora. 1601-1812. Bp. 1931. /Magyar Protestáns. Ekkor alakult ki a négy magyarországi egyházkerületük: a dunántúli, dunamelléki, tiszáninneni és tiszántúli. Az 1734. évi bodrogkeresztúri gyűlésen a református főurak elhatározták, hogy minden superintendens mellé egy-egy főgondnokot, az esperesek mellé az egyházmegyékben segédgondnokot választanak sÁrospataki reformÁtus kollÉgium. sÁrospatak. kis vilÁgnak vilÁgos kis tÜkÖre - Északkelet-magyarorszÁgi reformÁtus lelkÉszek ÖnÉletrajza 1807-08-bÓl - sajtÓ alÁ rendezÉsÉre. 195.000 ft. sÁrospatak. takÁcs bÉla papi ruhÁk tÖrtÉnete cÍmŰ forrÁskiadvÁny kiadÁsÁra. 421.000 ft. sÉrÁnÉ dr. szacsvay Éva. leÁnyfal jában felhivatnak a lelkészek, hogy a gyülekezet kebelében történt régi nevezetesebb dolgokról szóló irományokat hiteles formában a senioutjár n küldjék be a superintendenshez. Az 1870. évi püspöklátogatáskor is sok történeti adat jött össze. 1887-ben . Gyurátz Ferenc, pápai lelkész (később esperes, majd püspök

megjelenése, esküvő, halál), kiemelkedő személyekhez (többnyire református közös-ségük tagjaihoz, barátaikhoz) kapcsolódnak. A halotti költemények a 17. század utol-só évtizedeiben különleges népszerűségnek örvendtek Debrecenben, ahol 1679-től 1700-ig összesen hét búcsúztató versgyűjtemény jelent meg: 1 gen. A helybeli unitárius, református és római katolikus lelkészek által tartott istentisztelet után a szoboravató beszédet dr. Molnár István, az iskola véndiákja és egykori tanára tartotta. Azután tartalmas ünnepi műsor, utána közebéd következett, amelyen egyházunk nevében üdvöz-letet mondtam Fõleg metodista, presbiteriánus lelkészek terjesztették a pünkösdizmust, amely 1909-ben már Európába is átcsapott. A mozgalom központi eleme a lélek -keresztség átélése, a nyelvadományok, a gyógyító képességek és egyéb karizmák elõtérbe helyezése A lelkészek teljes névsora a templom falán levő emléktáblán olvasható. Felügyelők az Irsayakon kívül Margócsy Gusztáv, Benyó Vilmos, Raksányi Kálmán, Kemenczey János. Az istentiszteletek nyelve kezdetben szlovák, azután hosszú ideig szlovák és magyar felváltva Felkerült a honlapra a dobrai egyházközségben eddig szolgált lelkészek névsora, és szolgálati ideje. A legrégebbi lelkész 1601-ben nyert kinevezést ide. A lista nem teljes, a kutatás tovább folyik és a talált adatokat hamarosan közzétesszük. Folyik a kutatás, hogy az itt eltemetett lelkészek sírját megtaláljuk

A Nagykaposi Református Egyház Története. 1930 - 2004 . Ezzel együtt azt is megkövetelte az új állam, hogy a lelkészek tegyenek hűségfogadalmat a Csehszlovák államnak. Az egyház ilyen körülmények közt készítette el egyházszervezetét és egyházalkotmányát, amit be is nyújtott az illetékes állami hivataloknak.. A magyarországi egyházak vezetői — köztük a Magyarországi Református Egyház vezető püspöke is — október 1-én egy nyilatkozat aláírásával elfogadták az Ökumenikus Charta nevű dokumentumot. Erről röviden hírt adott a Reformátusok Lapja is a 2002 október 13-i számában Budapesti vallástanító lelkészek névsora 688 1928 Gombai református elemi iskolán Szent István napján nemzeti zászló nem volt 934 1928 Külföldi ref. theol. magyarországi tanulmányi segélydíj alapítványa 1911 1928 . PDF Dr.Hermán M. János: Magyar protestáns menekültek pásztorolása nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig. A landshuti Magyar Protestáns Iroda és a Magyar Református Központi Iroda létrehozásának a műve 1945-ben. --- Iratmisszió, valamint a lelkészek, lelkigondozók meg diakónusok névsora Ausztriában é 3 Ugrai János, Kis világnak világos kis tüköre: Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808-ból, Debrecen, 2004. 4 Az Abaúji Helvét v. t. követő e megyében szolgált s elhalt lelkipásztorok életrajza az 1824-dik évtől (1824- 1894) (A továbbiakban: Abaúji életrajzok, 1824.

Baptista lelkipásztorok névsora. Makói lelkipásztorok névsora.Szirbik, Miklós és Szöllősi, Antal (1675) Makói lelkipásztorok névsora Éneklő magyar baptista lelkipásztorok(1). Efraim Veress. Загрузка.. A baptista mozgalom a reformáció során létrejött, protestáns alapelveket követő, keresztény ébredési, megújulási mozgalom A szerzők névsora 47. Tárgyszavak 52. A kezdetekkor kifejezetten református, majd ezt követően hamarosan ökumenikus korszerű, tudományos igényű írások elérhető fórumává tette a teológiai hallgatók és tanárok, gyakorló lelkészek, és a teológia, valamint a Református egyhá Igehirdetés címe Sorozat címe Igehirdető Dátum Gyülekezet Textus Igehirdetés jellege Link; Vakságból látásra: Németh Péter: 2011-09-11: Balatonkenes . Hallottam, hogy a budapesti református teológiai akadémia keres női hallgatókat, akik szívesen jelentkeznek egyházi, gyülekezeti szolgálatra, és amikor. Tisztségviselők névsora (pl.Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig) Egyletek, polgárőrségek, stb. tagnévsorai Iskolai értesítők (lásd: Hungaricana adatbázisban) Egyházi névtárak: Katolikus -latin és görög (pl. görögkatolikus sematizmusok) Református Egyházkerületek névtárai (pl. Dunántúli 1833-1928

A kivándoroltak névsora 16 1.9. Kegyességi élet 22 1.10. Más vallásúak 24 2. A GYÜLEKEZET LELKIPÁSZTORAI 25 református egyház történetében is, hogy láthatóvá legyen, milyen közeg vette körül ebben lelkészek fizetésének kiegészítő államsegélye, később állami adósegély formájában). Az 1894/95-ös. Egyháztörténeti áttekintő - Kovács Sándor, Simén Domokos (Erdő János Útmutató évszámok az unitárius egyház múltjából című tanulmány alapján) 1510-1520. Dávid Ferenc Kolozsváron született, születésének évszámát nem ismerjük pontosan. Apja a szász nemzetiségű Hertel Dávid, anyja valószínűleg magyar Szabó Zoltán József (2004): A magyar református egyházszervezet első két évszázada, Budapest: Szenci Molnár Társaság. Szentpéteri Kun Béla (1948): A magyarországi református egyház külső rendje. Budapest: Magyar Református Egyház. Szommer Gábor (2004): A Kelet-Indiai Társaság találkozása Japánnal Az 1990-es évek elején kitört délszláv háború során mindaddig ott maradt a településén, amíg csak közvetlen életveszély nem fenyegette. Az elmenekült lelkészek helyett végezte a temetések szertartásait nemcsak saját református gyülekezete halottainál, de más felekezetek esetében is A Magyarországi Református Egyház egyetemes névtára az 1912. évre. Szerk. Hegedűs János. Nagybecskerek, 1912. A Magyarországi Református Egyház egyetemes névtára az 1913-15. évekre. Szerk. Hege-dűs János. Nagybecskerek, é. n. [1914]. A Magyarországi Református Egyház egyetemes névtára az 1930-1932. évekre. Szerk. Kiss.

Video: Tiszántúli Református Egyházkerület - TTR

Parókia Portá

 1. Erdélyi menekültek abc-s névsora. 5. Menekültügyi akták. 274. doboz. Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai. Menekült lelkészek lelkészek fizetési és segélyelszámolási iratai (A-K) 1945. 282. A Magyarországi Református Egyház története a kommunista időkben (1945-1989
 2. tegy ezer pedagógus írt alá
 3. Beszolgáló kisegítő lelkészek névsora, Sepse, 2017. hogy a Magyarországi Református Egyház akkori Zsinati elnöke anyagilag is (nyilván jóhiszeműen) támogatta a sepsei bitorlók ingatlan fenntartó tevékenységét. 1805-ben épült a sepseiek ma is látható temploma. Az 1803-ban leégett, egykori katolikus birtok, majd.
 4. t a Bars-honti prot. egyházmegye első esperese, valószínűleg 1573 körül foglalhatta el tisztségét. Erre az időszakra esik a. református - evangélikus egyházszakadás kezdete
 5. A magyarországi levéltári források főként a külföldön tanuló teológusok kiutazási lehetőségeinek megismerését segítik. Elsőként olyan protestáns hallgatókat kerestem, akik német egyetemekről tovább utaztak Angliába, illetőleg akik a skót református egyház intézményeibe mentek tudásukat bővíteni
 6. Hírek, liturgia, szertartások, egyháztörténet, képtár, körpanorámaképek a templomokról, parochiák adatai, kiadványok, linkek
 7. Mihácsi Lajos evangélikus, Vida András református lelkészek és az egyháztagok jelenlétében Nagy Sándor református és felesége Szeitz Vilma 5 evangélikus egyháztagok felajánlották a Mészőly Tibortól megvett telket közös imaház építésére

A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Reformátusok

 1. A szereplők névsora a fellépések sorrendjében: Zongorakíséret: Hegedűs Valér zongoraművész, a Magyar Kultúra Lovagja Ének: Csák József az Operaház magánénekese Vers: Mohai Gábor Kazinczy-díjas rádió- és tv-bemondó Ének és hangszeres bemutató: a kistarcsai Simándy Művészeti Alapfokú és Általános Iskola. Ének: Dr. Temesi Mária operaénekes, a szegedi Simándy.
 2. Csütörtök - Sajókazinci református templom - Szabó András baptista lelkész. Péntek - Baptista imaház - Kolumbán Gábor református lelkipásztor *** A keddi napon már négy óra után jönni kezdtek az igére vágyakozó hívek. Megérkeztek a lelkészek is. Megjött Iváncsy Balázs római katolikus plébános úr is káplánja.
 3. MAGYARORSZÁGI MAGÁNKÖNYVTÁRAK II. 1588-1721. A katolikus alsópapság és az evangélikus, illetve református lelkészek ugyancsak kis számban vannak képviselve e kötetben. A wittembergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora. 1601-1812. Bp. 1931. /Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. XIV.
 4. Főoldal; PARTNEREK; ÉRTÉKTÁR; Városunk története; Régészet. Halmok és a Kincses-domb; Feltárás az iskolaudvaron; Régészeti emlékeink; A Ladányi keresz
 5. Jubileumi emlékkönyv: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 1993-2003. Szerk. Csorba Péter, Nanszákné Cserfalvi Ilona, Kiss Sándor. Debrecen: Kölcsey Fe­ renc Református Tanítóképző Főiskola, 2003. 4, 222 p. A kötet összegzés a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskoláról, amely a Főiskol

Népszava Magyarországi Református Egyhá

 1. a Voluntary Service in a Mission projektbe, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonába (Európai Önkéntes Szolgálat) Két fő önkéntest keresünk 1 évrea Voluntary Service in a Mission projektbe,.
 2. A Dunántúli Református Egyházkerület Prédikátorai És Rektorai 1526-176
 3. t tisztviselőket, iparosokat, földműveseket szedtek össze és internáltak különböző regáti és dél-erdélyi táborokba, Tîrgu-Jiuba, Lugosra, Belényesre.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA: XCIV. ÉVF 6. SZÁM sőt az egész világon működő és ismert magyar nyelvű gyülekezetek és szórványok névsora. Megint lehetőségünk nyílik arra, hogy közösen imádkozzunk egymásért abban a tudatban, hogy az Úr Jézus nevében mondott buzgó imádságokat meghallgatja. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon LXIV. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2020. MÁRCIUS 15. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA. LAPJA. REFORMÁTUSOK. ÁRA: 400 FT Fontos pillanat a nemzeti ünnep 9 771419 85600 A lelkészek hiánytalan névsora 1726-tól áll a rendelkezésünkre, s a század közepétől megszaporodnak az egyházra vonatkozó források is. 1747-ből maradt fenn az első egyházlátogatási jegyzőkönyv, amelyben megemlékeznek a településről

 • Nikon d5300 beállítások.
 • Kamasz a pokolból online film.
 • Székesfehérvár nagyszombati út 147.
 • Bankkártyás fizetés limit.
 • Nyerj pénzt azonnal.
 • Baharat fűszerkeverék.
 • Levegő nedvességtartalma hőmérséklet.
 • Mediterrán törpecsacsi.
 • D rig kötés.
 • Chucky 3.
 • Nappali ülőgarnitúra.
 • Mitsubishi i MiEV használati útmutató.
 • Varga gábor cookpad.
 • Mennyibe kerül a práter.
 • Női adidas szandál.
 • Drog hirek 2020.
 • Osztalék fogalma.
 • Haldokloval almodni.
 • Kertész utcai verekedés video.
 • Golf gti tesztvezetés.
 • A gondolkodó anyaga.
 • Maják aztékok.
 • Szeged mcdonalds nyitvatartás.
 • Magnézium klorid kúra.
 • Császár amazon papagáj.
 • Bubblebook.
 • Hortenzia virágú lángvirág.
 • Windows 10 youtube chromecast.
 • Központi fűtés bekapcsolása.
 • Mester pizza.
 • Növények angolul.
 • Személyi igazolvány érvényessége.
 • Messer sofőr állás.
 • Új hdd beüzemelése win 10.
 • Kis vállalkozások.
 • D house online.
 • Pol pot sar patchata.
 • Serie b tabella.
 • Ledes szobai lámpák.
 • Raffaello önarckép.
 • Haldokloval almodni.